แฟคตอรี่ (สร้างเมื่อปี 2560)

Conceptual Performance

การแสดงโดยคน 2 คนกับกล่อง 20 กล่อง ที่เริ่มต้นจากโจทย์ "กลไกการทำงานของลำไส้เล็ก"

แฟคตอรี่ เป็นการแสดงที่เริ่มต้นจากโจทย์ “กลไกการทำงานของลำไส้เล็ก” 
ลำไส้เล็ก เป็นอวัยวะที่ดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกายมากที่สุด 
กระเพาะ คลุมอาหารด้วยเมือกเหนียว ก่อนส่งมาถึงลำไส้เล็ก เพื่อง่ายต่อการดูดซึม
ไม่ว่าจะส่งอะไรเข้าไป ร่างกายไม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับ หรือทิ้ง ต่อให้เป็นโทษ ก็ต้องรับ
บางคน บางครั้ง เราทำอะไรลงไปโดยไม่คิด มัวเมา สนุก มีความสุข จนลืมคิดถึงบางสิ่ง

ทีม

ผู้กำกับ - กวิน พิชิตกุล
นักแสดง - กวิน พิชิตกุล, สุรัตน์ แก้วสีคร้าม 
ออกแบบแสง - ปาลิตา สกุลชัยวานิช

ออกแบบเสียง - จิรายุ ปราณี
ออกแบบฉาก - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี
กำกับเวที - อรอนงค์ มีกุล, ปัญธิตา โพธิสาโร

จัดแสดง

ไซรัป เดอะ สเปซ (ปัจจุบันปิดแล้ว)

นิทรรศการ Digest Pls. "หวังจะย่อย"

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลละครกรุงเทพ 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2020)

Thailand Creative & Design Center (TCDC)

Bangkok Design Week 2020

ระยะเวลา

0.50 ชม.

 

 

ต้องการชมวีดิโอแบบเต็ม ติดต่อ

fellowshipofthedeeng@gmail.com