top of page

ปล้ำ (2017)

การแสดงเน้นหนักการเคลื่อนไหว

ผสมผสานเทคนิคมวยปล้ำ

ปล้ำ เป็น performance ที่สร้างมาจากโจทย์ “ฟัน” ซึ่งเป็นการจับฉลาก
ผู้กำกับไม่มีสิทธิ์ในการเลือกอวัยวะด้วยตนเอง
กวินเริ่มต้นจากการย้อนดูฟันตัวเอง ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับมัน และมันเชื่อมโยงถึงอะไร
ฟัน เป็นอวัยวะในปาก ที่ทำงานอย่างหนัก ภายใต้การควบคุมของคน 
ฟัน เป็นปราการด่านแรก ก่อนที่ทุกอย่างจะผ่านประตูเข้าไปย่อยต่อ
ประตูที่สำคัญย่อมมีผู้เฝ้าประตู ผู้เฝ้าประตูย่อมกรองสิ่งที่จะเข้าไปด้านใน

 

จัดแสดง

ไซรัป เดอะ สเปซ (ปัจจุบันปิดแล้ว)

นิทรรศการ Digest Pls. "หวังจะย่อย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลละครกรุงเทพ 2560


 

ระยะเวลา

0.35 ชม.

 

ทีม

ผู้กำกับ
กวิน พิชิตกุล
 

นักแสดง
กวิน พิชิตกุล
ทัศกร สีปวน

 

ควบคุมเสียง
ประภาพรรณ สุธิราวุธ
 

ออกแบบแสง
ณัฐวัตร เอกเกื้อกรุณา
พลัฏฐ์ สังขกร

 

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

bottom of page