ปล้ำ (2017)

การแสดงเน้นหนักการเคลื่อนไหว

ผสมผสานเทคนิคมวยปล้ำ

ปล้ำ เป็น performance ที่สร้างมาจากโจทย์ “ฟัน” ซึ่งเป็นการจับฉลาก ผู้กำกับไม่มีสิทธิ์ในการเลือกอวัยวะด้วยตนเอง
กวินเริ่มต้นจากการย้อนดูฟันตัวเอง ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับมัน และมันเชื่อมโยงถึงอะไร
ฟัน เป็นอวัยวะในปาก ที่ทำงานอย่างหนัก ภายใต้การควบคุมของคน 
ฟัน เป็นปราการด่านแรก ก่อนที่ทุกอย่างจะผ่านประตูเข้าไปย่อยต่อ
ประตูที่สำคัญย่อมมีผู้เฝ้าประตู ผู้เฝ้าประตูย่อมกรองสิ่งที่จะเข้าไปด้านใน

ทีม

ผู้กำกับ - กวิน พิชิตกุล

นักแสดง - กวิน พิชิตกุล, ทัศกร สีปวน

ควบคุมเสียง - ประภาพรรณ สุธิราวุธ

ออกแบบ/ควบคุมแสง - ณัฐวัตร เอกเกื้อกรุณา, พลัฏฐ์ สังขกร

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

ถ่ายวีดิโอ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, วิชย อาทมาท

 

จัดแสดง

ไซรัป เดอะ สเปซ (ปัจจุบันปิดแล้ว)

นิทรรศการ Digest Pls. "หวังจะย่อย

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลละครกรุงเทพ 2560

ระยะเวลา

0.35 ชม.