ติ่ง (2014)

ละครพูด ผ่านกระบวนการ Devising Theatre

เรื่องราวของ 2 เพื่อนซี้ ที่ต้องการจะไว้ผมยาว

รางวัล

Bangkok Theatre Festival Awards 2014 

[เสนอชื่อเข้าชิง] การแสดงยอดเยี่ยมโดยนักแสดงชาย

กวิน พิชิตกุล, จิรายุ ปราณี

[เสนอชื่อเข้าชิง] การแสดงยอดเยี่ยมโดยนักแสดงหญิง

อรอนงค์ มีกุล

โดย ชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง (IATC)

ทีม

กำกับการแสดง - กวิน พิชิตกุล

บทละคร - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

นักแสดง - กวิน พิชิตกุล, จิรายุ ปราณี, อรอนงค์ มีกุล, ประภาพรรณ สุธิราวุธ

ออกแบบแสง - ปาลิตา สกุลชัยวานิช

ผู้เชียวชาญด้านเทคนิค - กรชัย มีวงศ์

จัดแสดง

โรงละครพระจันทร์เสี้ยว

เทศกาลละครกรุงเทพฯ 2557

ระยะเวลา

1.25 ชม.