ย้าดด (2016)

ละครพูด ผ่านกระบวนการ Devising Theatre

ลองจินตนาการถึงการอยู่กับคนที่คุณไม่เข้าใจ และเขาก็ไม่เข้าใจคุณ...
การได้เข้ามาใน ย้าดด ด้วยวิธีที่ต่างกัน แต่เราต้องอยู่ด้วยกัน... อย่างไม่เข้าใจ
ฝ่ายหนึ่งยอม อีกฝ่ายเลยอยู่
ฝ่ายหนึ่งนอน อีกฝ่ายจะเล่น
ฝ่ายหนึ่งกิน อีกฝ่ายแย่ง
เขาจะอยู่กันอย่างไร?

ทีม

กำกับการแสดง - กวิน พิชิตกุล

นำแสดงโดย - ประภาพรรณ สุธิราวุธ, สุวิชาน มีเค้า, พีรพล กิจรื่นภิรมย์สุข

บทละคร- ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, กวิน พิชิตกุล

ออกแบบแสง - ปาลิตา สกุลชัยวานิช

ออกแบบเสียง - กวิน พิชิตกุล

ออกแบบเครื่องแต่งกาย - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

ออกแบบศิลป์ - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

ทีมผลิตฉาก - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี, กรชัย มีวงศ์, สุรชัย เพชรแสงโรจน์,

ศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์, สุรัตน์ แก้วสีคร้าม

ควบคุมเสียง - ปัญธิตา โพธิสาโร

ผู้ควบคุมโปรเจกเตอร์ - ทิพย์พาพร สุนทรจามร

ผู้เชียวชาญด้านเทคนิค - กรชัย มีวงศ์

กำกับเวที - ปัญธิตา โพธิสาโร

ดูแลโปรดักชั่น - ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี

จัดแสดง

โรงละครบีฟลอร์

ระยะเวลา

1.10 ชม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้องการชมวีดิโอแบบเต็ม ติดต่อ

fellowshipofthedeeng@gmail.com

แสดงเป็นภาษาไทย มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ