top of page

ซีโร่ (2017)

การแสดงเน้นหนักการเคลื่อนไหว

ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเสีย "ศูนย์"

การแสดง "สนุกสนาน" ที่สร้างจาก "ความสูญเสีย" 

 

จัดแสดง

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

เทศกาลละครกรุงเทพ 2560

 

ระยะเวลา

0.50 ชม.
 

ทีม

กำกับและแสดง
ประภาพรรณสุธิราวุธ
กวิน พิชิตกุล

 

กำกับศิลป์
ชนิดา ปัญญาเนรมิตดี
 

ออกแบบแสง
ปาลิตา สกุลชัยวานิช
 

ควบคุมแสง
อรอนงค์ มีกุล
 

ควบคุมโปรเจกเตอร์
โศภิตานิษฐ์ ทะวงษ์ศร
 

ออกแบบเสียง
จิรายุ ปราณี
 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
กรชัย มีวงศ์
 

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
ถิรวัฒน์ เชื้อสมัน 

บทวิจารณ์

artsequator (สิงคโปร์)

bottom of page